‘ยูเนี่ยน มอลล์’ ช่วยร้านค้าฝ่าวิกฤต ลดค่าเช่าลงอีกสูงสุด 50% พัฒนาห้างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณไม่สู้ดีตั้งแต่ปลายปี 2562 ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท สยามจตุจักร จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อย ที่ดำเนินธุรกิจได้ยากขึ้นและรายได้ลดลง จึงได้จัดทำ “โครงการต่อสัญญาล่วงหน้า” เพื่อมอบส่วนลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมสูงสุดถึง 50% โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 จนกระทั่งประสบภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2563

ทางศูนย์การค้า ก็มิได้นิ่งนอนใจ มอบส่วนลดให้กับผู้ประกอบการทุกรายเพิ่มอีก 10% และระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563 ที่รัฐบาลมีคำสั่งให้ศูนย์การค้า ปิดให้บริการ ศูนย์การค้าได้งดเก็บค่าเช่าค่าบริการแบบ 100% ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 และในเดือนมิถุนายนนี้ ศูนย์การค้าได้มอบส่วนลดเพิ่มเติมจากเดิมที่ผู้ประกอบการได้รับอยู่แล้วอีก 30% รวมแล้วผู้ประกอบการได้รับส่วนลดสูงสุด 50%

แม้ว่าการมอบส่วนลดค่าเช่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยลงไปได้บ้าง แต่ก็มิใช่หนทางสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้บริหารของศูนย์การค้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในเชิงรุกให้ดีที่สุด ตามค่านิยมหลักขององค์กร “ความสำเร็จของผู้เช่า คือ ความภูมิใจของเรา” จึงจัดตั้งโครงการ “UM CLINIC (ยูเอ็ม คลินิก)” ขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา และยังคงพัฒนาต่อเนื่องในรูปแบบโครงการระยะยาว เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายย่อย

โดยแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์รวมองค์ความรู้การทำธุรกิจและการตลาด, ศูนย์ กลางด้านความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างชาติ, และศูนย์กลางด้านการช่วยเหลือปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการทางการเงิน เป็นต้น

และไม่เพียงโครงการช่วยเหลือด้านพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเท่านั้น ศูนย์การค้ายังผุดโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โซนต่างๆ เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในการช็อปปิ้ง รวมถึงโครงการ UM Live ที่ช่วยเพิ่มความสนุกในการช็อปปิ้ง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงลูกค้านักช็อปให้เข้าถึงผู้ประกอบการร้านค้า สินค้าและบริการของศูนย์การค้าได้ง่ายขึ้น และตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงบนมาตรฐานการช็อปปิ้งและใช้ชีวิตของสังคมแบบ New Normal (ความปกติใหม่) #เรื่องช็อปเราจริงจัง

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารพื้นที่ โทร. (02) 512-5000