ปลัดคลังขู่เจ้าหนี้นอกระบบ คิดดอกเบี้ยเกิน 15% ถูกจับปรับติดคุก-ดึงทำพิโคไฟแนนซ์

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน กระทรวงการคลังเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อนำมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน จากที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมักจะทำเป็นส่วนๆ ซึ่งตามมติครม.เปิดโอกาสเจ้าหนี้นอกระบบมาเป็นผู้ประกอบการพิโคไฟแนนซ์ เพื่อทำปล่อยกู้อย่างถูกกฎหมาย สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยได้ถึง 36% ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม และจะเปิดให้ขอทำพิโคไฟแนนซ์ในเร็วๆ นี้

นายสมชัย กล่าวว่า จากนี้ไปหากเจ้าหนี้นอกระบบรายใดยังปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยเกินกว่า 15% จะถูกปรับ ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายกระทรวงยุติธรรม กำหนดโทษเพิ่มเติมมีทั้งโทษปรับและจับติดคุก จากขณะนี้ปรับอย่างเดียว ระหว่างที่รอแก้ไขกฎหมายเรื่องดอกเบี้ย ขอความร่วมมือกับตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

สำหรับการดูแลลูกหนี้นอกระบบนั้น มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระดับจังวัดมาช่วยดูแล รวมถึงมีธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ตั้งหน่วยงานในองค์กรขึ้นมาดูแลหนี้นอกระบบเป็นการเฉพาะ รวมถึงจะมีคณะกรรมการฟื้นฟู เพื่อช่วยกลุ่มลูกหนี้ดังกล่าวมีอาชีพ จะได้ไม่กลับมาเป็นหนี้นอกระบบอีก คาดว่าแนวทางทั้งหมดจะช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนได้

 

 

ที่มา มติชน