สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเทรนพนักงานขับรถภาคเกษตร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดเทรนพนักงานขับรถภาคเกษตร

เพจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยแพร่ข่าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดเทรนพนักงานขับรถภาคเกษตร ดังนี้

โดยจะปิดรับสมัคร วันที่ 26 มิ.ย. 2563
และในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอให้ผู้สมัครทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และวิทยากรฯ ผู้สอน
ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เพื่อยืนยัน และนัดหมายในการฝึกอบรม