เปิดพรุ่งนี้! “พระบรมมหาราชวัง – วัดพระแก้ว” พร้อมเปิดจองบัตรเข้าชมออนไลน์ล่วงหน้า

เปิดพรุ่งนี้! “พระบรมมหาราชวัง – วัดพระแก้ว” พร้อมเปิดจองบัตรเข้าชมออนไลน์ล่วงหน้า

ภายหลังการประกาศปิดพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ล่าสุด สถานการณ์โรคดังกล่าวคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น เว็บไซต์ royaloffice.th หน่วยราชการในพระองค์ ประชาสัมพันธ์ข่าว โดยมีข้อความระบุว่า

สำนักพระราชวัง จะเปิดให้ชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เวลา 08.30-15.30 น.

อีกทั้งประชาชนยังสามารถซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้าชม

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ค่าบัตรเข้าชม 500 บาท และคนไทย ไม่เสียค่าเข้าชม