กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมออก 2 แพ็กเกจเที่ยวไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมออก 2 แพ็กเกจเที่ยวไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง เช็กเลย

ท่องเที่ยว – เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมออก 2 แพ็กเกจเที่ยวไทย โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า กระทรวงฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมทำแพ็กเกจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 2 แพ็กเกจ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้คนออกเดินทางท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

แพ็กเกจแรก แพ็กเกจเที่ยวปันสุข
ผู้ที่มีสิทธิ์คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ เป้าหมาย 4 ล้านคน แบ่งเป็นภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 ล้านคน โดยรัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัล (วอเชอร์) คนละ 2,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร

แพ็กเกจที่สอง แพ็กเกจกำลังใจ
เป็นแพ็กเกจเที่ยวฟรี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในช่วงรับมือโควิด-19 บุคคลที่มีสิทธิ์ในส่วนนี้ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1.2 ล้านคน

าตรการทั้งหมดจะตัองเสนอกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า