ศิลปินพื้นบ้านสงขลา รังสรรค์งานแสดงความอาลัย แกะสลักพระบรมฉายาลักษณ์บนขวดน้ำพลาสติก

วันที่ 14 พฤศจิกายน รายงานข่าวว่าเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน อ.ควนเนียง จ.สงขลา สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิลปินที่เป็นต้นแบบให้กับศิลปินทุกแขนง และต้นแบบของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ได้รังสรรค์ผลงานศิลปะการแกะสลักพลาสติกบนขวดน้ำ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งคิดรูปแบบและวิธีการทำขึ้นมาเอง และทำเป็นโคมไฟและเชิงเทียนสามารถใช้ประโยชน์ได้

โดยการทำเริ่มจากนำขวดน้ำพลาสติกทั้งขนาด 5 ลิตรและ 1 ลิตร มาตัดส่วนท้ายออกประมาณครึ่งหนึ่ง และใช้ปากการ่างพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนขวดจากนั้นใช้หัวแร้งใบมีดไฟฟ้าที่ดัดแปลงขั้นมาใช้เอง  ฉลุไปตามแบบที่ร่างไว้  ทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆ รวมทั้ง พระนามย่อย จปร เลข 9 ไทย และดอกไม้ ได้ผลงานศิลปะที่สวยงามและแตกต่างอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานศิลปะการแกะสลักพลาสติก

201611141406172-20041020085619-768x432

นางผกามาศ จอดนอก เครือข่ายศิลปิน อ.ควนเนียง กล่าวว่า ได้ใช้ความรู้พื้นฐานการเรียนศิลปะจากจาก กศน.และนำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการแกะสลักพลาสติกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขณะที่พระองค์ท่านกำลังทรงงานเพื่อคนไทย มาเป็นต้นแบบในการประดิษฐ์งานชิ้น

“ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และต้องการที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านสักครั้งในชีวิต เพราะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพที่กรุงเทพฯ” นางผกามาศกล่าว

 

 

ที่มา มติชน