ประกาศเขตแม่สอด รัศมี 5 กม.เป็นพื้นที่พิษสุนัขบ้าระบาด หลังพบเชื้อจากซาก

วันที่ 14 พฤศจิกายน  นางสาวมนชนก คงปาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า หลังจากที่ทางปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ทราบผลว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าจากซากสุนัข ที่ทางโรงพยาบาลแม่สอดส่งให้ไปตรวจเชื้อว่า ทางปศุสัตว์อำเภอแม่สอดได้ประกาศขอให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขในรัศมี 5 กิโลเมตร จากโรงพยาบาลแม่สอด  นำสุนัขไปฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยจะมีจุดบริการ 2 แห่ง คือ ที่ทำการปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ขณะเดียวกันได้ให้เขตเทศบาลนครแม่สอด เป็นเขตระบาดพิษสุนัขบ้า พร้อมเฝ้าระวัง และควบคุม ส่วนเรื่องการกำจัดสุนัขจรจัดนั้น เป็นหน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอด  อย่างไรก็ดี ทางโรงพยาบาลยังคงร่วมกับเทศกิจเทศบาลนครแม่สอด จับสุนัขจรจัดในโรงพยาบาล ที่มีมากกว่า 20 ตัว แต่ค่อนข้างจับยาก ขณะที่ชาวบ้านจากชุมชนวัดหลวง และชุมชนถุงทอง ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ไปกำจัดสุนัขจรจัดที่มีเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

ที่มา มติชน