ธนารักษ์จ่อยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 6 ปี หนุนเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์มีแผนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรยืนยันว่าจะไม่มีการปรับค่าเช่ากับกลุ่มนี้ แม้จะมีการปรับค่าเช่าเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2560 โดยในส่วนเกษตรกรนั้นมีโครงการยกเว้นค่าเช่าสำหรับกลุ่มที่ทำเกษตรอย่างยั่งยืน หากเข้าร่วมโครงการกับกระทรวงเกษตรฯ จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 6 ปี มีข้อกำหนดคือไม่เกิน 15 ไร่ คาดว่าจะเริ่มได้ในปี 2560

“การยกเว้นค่าเช่าให้เกษตรกรดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ไม่ใช่เชิงเดี่ยว ทำนา ทำสวน เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการปลูกพืชอื่น ผสมด้วย เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยขณะนี้มีเกษตรกรเช่าที่กรมธนารักษ์ประมาณ 1 แสนราย เช่าตั้งแต่ 1 ไร่ถึง 50 ไร่ ”นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว

 

ที่มา มติชน