อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมเปิดให้บริการแบบ New Normal คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดให้บริการเข้าชมสวนแบบ New Normal พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าชม

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดให้บริการในรูปแบบ New Normal ให้นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเข้าชมสวน กับบรรยากาศแห่งมวลแมกไม้ และผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ ภายในอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เวลา 08.00-18.00 น.

เพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวอุ่นใจภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งผู้เข้าชมจะพบกับเส้นทางเดินรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ที่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการชมสวน ซึ่งรถโดยสารชมวิว 1 คัน จะนั่งโดยสารได้ไม่เกิน 10 คน ตามมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย

รวมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยทุกคน พร้อมทั้งจัดเตรียมจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกจุดบริการและบนรถโดยสารชมวิว โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ตรวจเช็กความหนาแน่นของแต่ละจุดบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยให้กับผู้เข้าใช้บริการทุกคน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ เกิน 10 คน ต้องมีการแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เพื่ออุทยานหลวงราชพฤกษ์จะได้บริหารจัดการให้การชมสวนของนักท่องเที่ยว สนุก ปลอดภัย ในแบบ New Normal สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 053-114-110-5 ในวันและเวลาราชการ