ธพว. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วย SMEs บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

ธพว. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วย SMEs บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันนี้!

ธพว.ธพว. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาผลกระทบให้ลูกค้าจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัจจัยเศรษฐกิจ โดย MLR ลดลงร้อยละ 0.125 และ MRR ลดลงร้อยละ 0.250 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึง ตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ธพว.จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Minimum Lending Rate : MLR) ลดลงร้อยละ 0.125 จากร้อยละ 6.875 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.750 ต่อปี และสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ลดลงร้อยละ 0.250 จากร้อยละ 8.300 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.050 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ธพว. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ใบรับเงินฝากประจำ (Receipt of Deposit) และเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก เฉลี่ยร้อยละ 0.22 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปเช่นกัน