1 มิ.ย. BEM แจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น เช็กเลย แจกที่ไหนบ้าง

1 มิ.ย. BEM แจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น เช็กเลย แจกที่ไหนบ้าง

วันที่ 30 พ.ค. เพจ MRT Bangkok Metro โพสต์ข้อความระบุว่า BEM แจกหน้ากากผ้าแทนความห่วงใยและขอบคุณจากหัวใจ เพื่อให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถรับหน้ากากผ้าได้อย่างทั่วถึง แทนความห่วงใยและขอบคุณจากหัวใจ เราขอปรับเปลี่ยนวิธีการแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ดังนี้

• แบ่งการแจกออกเป็น 3 ครั้ง ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม โดยแต่ละครั้งจะเปลี่ยนช่วงเวลาการแจกไม่ซ้ำกัน เพื่อให้สามารถกระจายหน้ากากผ้าให้กับผู้โดยสารอย่างทั่วถึงมากที่สุด
• ผู้โดยสารที่เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สามารถรับหน้ากากจากเจ้าหน้าที่ที่จุดแจกบริเวณประตูเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติขาเข้า ในชั้นออกบัตรโดยสาร (พื้นที่ชำระเงินแล้ว)
• ขอสงวนสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 ชิ้น ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
• กำหนดการแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้โดยสารครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายนจะแจกระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2563
เวลา 06.30-09.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด โดยมีกำหนดแจกในสถานีต่างๆ ตามตารางที่ประกาศ
• กำหนดการแจกในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านสื่อมวลชน และช่องทางการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป
• พิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่เติมเงินบัตรโดยสาร 500 บาทขึ้นไป รับหน้ากากผ้าฟรี 1 ชิ้น ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด