หวั่นศัตรูพืชลักลอบนำเข้าส้มจากจีนระบาด กรมวิชาการเกษตร-ศุลกากร ร่วมจุดตรวจสกัด

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้กำหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบการนำเข้าส้มแมนดารินจากจีนเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการซุกซ่อนสอดไส้ผลส้มมีใบเล็ดลอดเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งอาจมีศัตรูพืชกักกันติดมาและแพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับแหล่งปลูกพืชตระกูลส้มของไทยได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ กรมฯได้ขอความร่วมมือสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง ให้ประสานและเจรจากับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักโรคของจีนให้เพิ่มเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าส้มที่ส่งออกมายังไทย ทั้งยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้องเย็นและผู้จำหน่ายงดรับผลส้มที่มีใบและกิ่งติดมาเกินข้อกำหนดมาจำหน่ายด้วย และชี้แจงให้ทราบแนวปฏิบัติในการแจ้งนำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอ็นเอสดับเบิ้ลยู) รวมถึงการสุ่มตรวจและการปล่อยสินค้าด้วย

“ขณะเดียวกันยังได้ออกประกาศด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง เรื่องขั้นตอนการแจ้งนำเข้าและตรวจปล่อยส้มแมนดารินจากจีน โดยด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบังได้ขยายเวลาดำเนินงานตรวจสอบสินค้าในช่วงฤดูกาลนำเข้าส้มเป็น 24 ชั่วโมง ทุกวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสินค้า 100% หรือทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่แจ้งนำเข้า โดยใช้วิธีการเปิดตรวจแบบทีเชป คือเปิดเป็นช่องถึงหน้าตู้และเจาะลงถึงพื้น เพื่อป้องกันการซุกซ่อนผลส้มที่มีใบและกิ่งติดมาในบริเวณหน้าและก้นตู้คอนเทนเนอร์ จากนั้นจะปิดสติกเกอร์บนฝาตู้คอนแทนเนอร์ที่ผ่านการตรวจแล้ว ” นายสุวิทย์ กล่าว

นายสุวิทย์ กล่าวว่า กรมฯยังร่วมมือกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยสร้างจุดตรวจร่วมและกำหนดแนวทางในการตรวจปล่อยส้ม พร้อมตั้งไลน์กลุ่มระหว่างเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชและเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อสื่อสารการตรวจปล่อยสินค้า และป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร อาทิ ปลอมตราประทับตรวจปล่อยบนใบขนขาเข้า ปลอมตราประทับชื่อนายตรวจพืช และปลอมลายมือชื่อนายตรวจพืช ซึ่งจะทำให้การควบคุมและตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การนำเข้าผลส้มแมนดารินจากจีน ในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 นำเข้าแล้ว 505 ชิปเม้นท์ กว่า 13,400 ตัน และมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ขณะที่ช่วงต้นฤดูนำเข้าของปี 2558 นำเข้าเพียง 460 ตัน และมูลค่า 19 ล้านบาท

“ จากที่ได้ร่วมมือกับด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบส้มนำเข้าจากจีนอย่างเข้มงวด ช่วงต้นฤดูกาลนำเข้าปีนี้ยังไม่พบผู้ที่ทำผิดเงื่อนไขนำเข้าผลส้มที่มีกิ่ง ก้านและใบติดมา ขณะที่ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 ตรวจพบการนำเข้าผลส้มมีกิ่งก้านใบติดมาถึง 41 ชิปเม้นท์ เพราะมีการคุมเข้มอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการลักลอบนำเข้าผลส้มผิดข้อกำหนด หรือปลอมแปลงเอกสาร กรมจะดำเนินการตามมาตรการของกฎหมายอย่างเด็ดขาด ” นายสุวิทย์ กล่าว

 

ที่มา มติชน