สัมมนาออนไลน์ ฟรี! น่าติดตาม “ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์อาหาร ในประเทศไทย”

สัมมนาออนไลน์ ฟรี! น่าติดตาม
สัมมนาออนไลน์ ฟรี! น่าติดตาม "ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์อาหาร ในประเทศไทย”

สัมมนาออนไลน์ ฟรี! น่าติดตาม “ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์อาหาร ในประเทศไทย”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และ การปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตจนเกิดเป็น ความปกติใหม่ (New Normal) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับหลายอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมอาหารหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การยืดอายุผลิตภัณฑ์ ความสะดวกในด้านการขนส่ง และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย (ProPak Asia) จึงได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ขึ้น ในหัวข้อ “ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศไทย (Thailand Food Packaging Challenges)” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. โดยเป็นการสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ มาร่วมเป็นวิทยากร ประกอบด้วย พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ และ คุณสักขี แสนสุภา อดีตผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

สำหรับเนื้อหาในการสัมมนา ประกอบด้วย แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อาหารท่ามกลางโควิด-19 มาตรฐานและการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้รับมือกับวิกฤตโควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนฟรี ได้ที่ คุณธีรนันท์ อีเมล [email protected]