ชาวบ้านสกลฯ หารายได้ช่วงโควิด! “ข้าวเหนียว เดอ grill” ขายออนไลน์ หมดทุกรอบ

ชาวบ้านสกลฯ หารายได้ช่วงโควิด! “ข้าวเหนียว เดอ grill” ขายออนไลน์ หมดทุกรอบ
ชาวบ้านสกลฯ หารายได้ช่วงโควิด! “ข้าวเหนียว เดอ grill” ขายออนไลน์ หมดทุกรอบ

ชาวบ้านสกลฯ หารายได้ช่วงโควิด! “ข้าวเหนียว เดอ grill” ขายออนไลน์ หมดทุกรอบ

แม้จะเผชิญกับวิกฤตการณ์โควิด-19 หนักหน่วงไม่น้อย แต่ชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้าน ของตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก็ขวนขวายหารายได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะการแปรรูปอาหารและทำตลาดออนไลน์ โดยมีโครงการพัฒนาทักษะแรงงานสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรข้าวรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล ที่สนับสนุนโดยทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คอยเป็นแรงเสริมสำคัญ

คุณเพ็ญธิยา เดชภูมี หนึ่งในผู้ที่สามารถสร้างรายได้จากความรู้ที่อบรมจากโครงการพัฒนาทักษะแรงงานฯ เล่าว่า แต่เดิม เธอช่วยธุรกิจของสามีในการขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และแบ่งเวลามาทำเกษตรด้วย โดยปลูกในรูปแบบอินทรีย์ทั้ง ผักสลัด ใบแมงลัก โหระพา ต้นหอม รวมทั้งทำปศุสัตว์ควบคู่กันไป เน้นเพื่อบริโภคในครัวเรือนก่อนนำไปขาย แต่ระยะหลังสภาพอากาศร้อนจัด เกิดความแห้งแล้ง พืชที่ปลูกแทบไม่พอบริโภค เมื่อเห็นว่ามีโครงการพัฒนาทักษะแรงงานนี้เข้ามา ซึ่งอบรมโดยกลุ่มคณาจารย์ที่คุ้นเคย จึงขอเข้าอบรมอย่างไม่ลังเล

สำหรับโครงการระยะแรกที่อบรมไปแล้วนั้น คุณเพ็ญธิยา บอกว่า ได้ความรู้อย่างมาก เริ่มจากการสอนทำน้ำหมักชีวภาพ และวิธีทำเชื้อไตรโคเดอร์มา จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในรูปแบบของ ข้าวต้มญวน ข้าวพอง และ ข้าวโป่ง ซึ่งข้าวต้มญวน นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ทำง่ายสุด เนื่องจากมีวิธีการทำไม่ยาก ส่วน ข้าวพอง ทำในรูปแบบซีเรียลบาร์ ที่เรียกว่า “มินิบาร์” ต้องใส่ใจในเรื่องอุณหภูมิและการตัดแบ่งเป็นชิ้นต้องประณีตได้รูป แต่ ข้าวโป่ง นั้น ยากสุด เนื่องจากต้องใช้แรงมากในการนวดแป้ง ใช้ความละเอียดอ่อนในการรีด ก่อนจะนำไปผึ่งแดด ตัดเป็นวงกลม แล้วนำมาปิ้ง ซึ่งในท้ายที่สุดเธอและกลุ่มเป้าหมายคนอื่นๆ สามารถทำทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์นี้ได้ ตามหลักสูตรที่หน่วยพัฒนาอาชีพออกแบบไว้

คุณเพ็ญธิยา เดชภูมี

นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างเพจ การเขียนบอกเล่าผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ และการแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเรื่องการขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ทั้ง Lazada และ Shopee อีกทั้งวิธีจัดส่งสินค้าในรูปแบบต่างๆ วิธีแพ็กสินค้าไม่ให้เน่าเสีย ซึ่งหลังจากอบรมแล้วเสร็จ ได้นำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับเธอและเพื่อนคนอื่นๆ ที่นัดมาทำด้วยกัน โดยขายผ่านเพจ ข้าวเหนียว เดอ grill ซึ่งมีออร์เดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขายหมดทุกรอบ สร้างรายได้เพิ่มให้เธอประมาณ 800 บาท/สัปดาห์ หรือ 3,000-4,000 บาท/เดือน เป็นการขายในรูปแบบออนไลน์ทั้งสิ้น

และถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อยอดการสั่งซื้อสินค้าของเธอและกลุ่ม เนื่องจากเป็นการขายในแบบออนไลน์ แต่สิ่งที่เป็นปัญหา คือ  “การรวมกลุ่ม” ซึ่งทำได้ไม่สะดวกในช่วงโควิด  ต้องปรับตัวมาทำคนเดียว ซึ่งใช้แรงและเวลามากขึ้น อย่างไรก็ตาม การทำโครงการในระยะที่ 2 นั้น ได้ปรับมาเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยเป็นการต่อยอดเรื่องการตลาดในการทำโมเดลธุรกิจ เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย การสร้างแบรนด์ การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

คุณเพ็ญธิยา เล่าอีกว่า นอกจากความรู้ที่เธอได้รับจากโครงการ จนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้แล้ว สิ่งหนึ่งที่เธอประทับใจมากคือ การช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ของคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่คอยให้ความรู้และดูแลตั้งแต่เริ่มต้น แม้กลุ่มเป้าหมายหลายคน ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องที่อบรมมาก่อน แต่อาจารย์ทุกท่านมุ่งมั่น คอยช่วยเหลือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรายได้ ตั้งแต่การทำเว็บเพจไปจนถึงวิธีแพ็กสินค้าไม่ให้เน่าเสีย

โดยโครงการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนดาวล้อมเดือน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหอย หมู่ 4 และหมู่ 17 บ้านโนนศาลา บ้านหนองสนม บ้านโคกสะอาด บ้านโพนสว่าง บ้านนาคำไฮ และ บ้านโนนเบ็ญ ทั้งหมด 60 คน ด้วยหวังว่าผู้ประกอบการเกษตรด้านข้าว และครอบครัวที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในท้องถิ่นซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และผู้ที่ขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ตามที่ตนเองต้องการ จะได้มีโอกาสเรียนรู้และเสริมทักษะเพื่อพัฒนาวิถีการปลูกข้าวอันเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญ

สำหรับผลิตภัณฑ์ของโครงการนั้น จะเปิดออร์เดอร์ขายผ่านเพจเฟซบุ๊ก ข้าวเหนียว เดอ grill โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็น ข้าวต้มมัดญวณ สูตรโบราณหลายไส้ ทั้งไส้กล้วย ไส้มันม่วง ไส้มันแคร์รอต และ ไส้หมูผสมถั่ว เป็นสูตรไม่มีน้ำตาลและไม่ใส่วัตถุกันเสีย รวมทั้งข้าวที่ใช้ก็เป็นข้าวเหนียวอินทรีย์พันธุ์ กข.6 โดยจะขายเป็นกล่อง ใน 1 กล่องมี 4 ชิ้น ราคา 100 บาท นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นทั้ง ข้าวพอง และข้าวโป่ง ที่จะเปิดรับออร์เดอร์บนเพจด้วยเช่นกัน