เสร็จสมบูรณ์!! วีดิทัศน์ เพลง “สรรเสริญพระบารมี” โดย ม.จ.ชาตรี เฉลิมยุคล(คลิป)

เฟซบุ๊กของ คุณแมงมุม – หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้ง ยุคล ได้เผยแพร่วีดิทัศน์เพลง สรรเสริญพระบารมี โดย ม.จ.ชาตรี เฉลิม ยุคล ฉบับสมบูรณ์ โดยระบุข้อความว่า “ฉบับสมบูรณ์ ของท่านมุ้ยและทีม” โดยมีความยาวประมาณ 9 นาที ตอนต้นเป็นพระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนที่จะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นภาพของประชาชนที่ไปรวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์