1 มิ.ย. BEM แจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT

1 มิ.ย. BEM แจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT

วันที่ 27 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า มั่นใจพร้อมให้บริการหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Healthy Journey with BEM” เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เพื่อให้ผู้โดยสารปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BEM จะแจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รวมถึงจะแจกจ่ายให้กับชุมชนรวมทั้งโรงเรียนโดยรอบรถไฟฟ้าและทางด่วน

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมกับกองทัพบก โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี รวมทั้งพนักงานจิตอาสา BEM ช่วยกันทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสถานีพร้อมรับการปลดล็อก

สำหรับมาตรการอื่นๆ มีการเพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของทั้ง 53 สถานีกว่า 800 จุด ได้แก่ ทางเข้าบริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัย ห้องออกบัตรโดยสารและที่ชานชาลา เพื่อสุขอนามัยที่ดีตลอดการเดินทาง

นอกจากนั้น ได้เพิ่มขบวนรถเสริมเป็น 49 ขบวน และเพิ่มความถี่ในการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น เพื่อลดความแออัดในขบวนรถไฟฟ้า และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและส่วนรวม

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บริเวณสถานีและในรถไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกบ้าง ล่าช้าบ้าง ก็ต้องขออภัยและขอความเห็นใจ

ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ในส่วนของทางด่วน บริษัทฯ ก็เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยีการจ่ายค่าผ่านทางโดยไม่ใช้เงินสด (cashless) มาใช้ เพื่อลดการแออัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางและลดการสัมผัสเงินสด คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้