ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร เป็นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้สมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจตุจักร เป็นบุคคลล้มละลาย


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ .577/2562 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศ  วันที่ 23 มีนาคม 2563

พรทิพย์ วรรณทอง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์