อนุทิน รับมอบเงินบริจาค ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19

อนุทิน รับมอบเงินบริจาค ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเครื่องช่วยหายใจ

อนุทิน – เว็บไซต์ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงินบริจาค ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก เครื่องช่วยหายใจ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Test Kits) และสิ่งของบริจาค จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และประชาชน

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของบริจาค จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และประชาชน จำนวน 6 คณะ

นายอนุทิน กล่าวว่า ในสถานการณ์โรคโควิด-19 รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และสิ่งของมามอบให้อย่างต่อเนื่อง จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน สำหรับในวันนี้ผู้มีจิตศรัทธาได้นำสิ่งของมาบริจาค ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 5 เครื่อง และชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Test Kits) จำนวน 8,640 ชุด มูลค่า 5,600,000 บาท จากกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวกจากกองทุนมิตรผล-บ้านปู จำนวน 20 ห้อง มูลค่า 7,600,000 ล้านบาท  ให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำส่งไปยังโรงพยาบาล 16 แห่งทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นต้น และเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมีแอลกอฮอล์เจล นวัตกรรมใหม่ปกป้องแบคทีเรียและไวรัส สามารถเคลือบผิวนาน 6 ชั่วโมง จากบริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด จำนวน 1,000 ชิ้น  ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผมให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แห่ง จำนวน 90,000 ชุด มูลค่า 115 ล้านบาท จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และยาดมแบล็คอินเฮเลอร์ จำนวน 50,000 ชิ้น มูลค่า 1,450,000 บาท จาก บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด

“ในนามรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้นำสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ มามอบให้ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับมีกำลังใจเพิ่มขึ้นที่จะร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดนี้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการส่งมอบสิ่งของไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โรคโควิด-19 นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนาของผู้ที่บริจาคต่อไป” นายอนุทิน กล่าว