กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้ง ครัวพระราชทานฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้ง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือ ปชช. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ครัวพระราชทานฯ – เว็บไซต์ สภากาชาดไทย เผยแพร่ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ครัวพระราชทานนนทบุรีจึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใดๆ

ครัวพระราชทานนนทบุรีพร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในอำเภอบางกรวย ได้แก่ ตำบลบางขนุน จำนวน 450 ชุด ตำบลบางสีทอง จำนวน 450 ชุด และตำบลบางขุนกอง จำนวน 450 ชุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,500 ชุด ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้ โดยมี หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ (คุณหมึกแดง) ร่วมประกอบอาหารในเมนู “หมูผัดพริกแกงถั่วฝักยาว” ในครั้งนี้ด้วย
ครัวพระราชทานนนทบุรี

อาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

ครัวพระราชทานนนทบุรี

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้จัดแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการร่วมบริจาคเงิน 63 บาท ในโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัย COVID และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และประทังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการสแกน QR CODE  ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664