บีทีเอส บรรเทาเดือดร้อนชุมชนแออัด แจกข้าวกล่องทุกวัน ตลอดเดือน พ.ค.นี้

บีทีเอส  บรรเทาเดือดร้อนชุมชนแออัด แจกข้าวกล่องทุกวัน ตลอดเดือน พ.ค. นี้

ในขณะที่วิกฤตการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย กำลังเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น แต่ยังมีวิกฤตอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวัน คือ วิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงาน ขาดรายได้ ปัญหาความยากจน ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน ได้ร่วมมือร่วมใจกันให้ “การช่วยเหลือ” เข้ามาดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีประชาชนอีกหลายครัวเรือน  ที่ไม่สามารถออกมาทำงาน หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว และยังรอคอยความช่วยเหลืออย่างมีความหวังจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย

คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ  กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้เห็นถึงปัญหา และเข้าใจถึงความทุกข์ยากของวิกฤตครั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับแพทย์  พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์  และนักรังสีเทคนิค มอบเงินให้กองทุนสนับสนุน และเยียวยาให้แก่ อสม. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และตอบแทนการกระทำความดีของ อสม.ทุกคน ที่อาสาช่วยเหลือสังคมโดยไม่กลัวเป็นอันตราย

พร้อมจัดโครงการ “ข้าวกล่อง บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข”  ทำอาหารกล่อง จากภัตตาคารเชฟแมน (Chef Man) ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส  แจกแก่ชาวบ้านตามชุมชนต่างๆ  อาทิ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู  ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ครั้งแรกเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำนวน 1,200 กล่อง และครั้งที่สองจำนวน 500 กล่อง ตามลำดับ เพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งได้รับเสียงตอบรับ และคำขอบคุณจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้จัดทำโครงการ “ข้าวกล่อง บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 นำข้าวกล่องวันละ 500 กล่อง จากภัตตาคารเชฟแมน (Chef Man) พร้อมน้ำดื่ม ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในชุมชนต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

คุณคีรี กล่าวด้วยว่า วิกฤตคราวนี้อีกยาวไกล ถ้าทุกคน ร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะผ่านไปได้ แต่ถ้าทุกคนมัวแต่กลัวไม่ช่วยกัน ไม่มีประโยชน์ ไม่มีทางสำเร็จได้ วิกฤตครั้งนี้ โดนกันทุกท่าน ไม่มีใครมีโอกาสหรือดีกว่ากัน แต่ถ้าทุกคนตั้งใจ และแก้ปัญหาไปทีละอย่าง ก็คงจะทำได้ ถ้าทุกคนสามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน ทุกอย่างจะสำเร็จ นี่คือประเทศของเรา ถ้าเราไม่รักแล้วใครจะรัก