ศคบ. เตรียมส่งตัวแทนคุยสมาคมบ้าน-คอนโดฯ คืนเงินจองให้ลูกค้าที่กู้ไม่ผ่าน

ศคบ. เตรียมส่งตัวแทนคุยสมาคมบ้าน-คอนโดฯ คืนเงินจองให้ลูกค้าที่กู้ไม่ผ่าน พร้อมตรวจสอบสินค้าออนไลน์ ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคในช่วยโควิด-19

โควิด-19 – เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ศคบ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้สรุปตัวเลขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่มีทั้งการร้องเรียน ค่ามัดจำบ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียม ที่บริษัทเรียกเก็บและไม่คืนให้ลูกค้ากรณีที่กู้เงินไม่ผ่าน

ซึ่งทาง ศคบ.จะส่งตัวแทนเข้าไปหารือ กับสมาคมผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม โดยชี้ให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจทำให้รายได้จากเดิมลดน้อยลง ส่วนข้อร้องเรียนสายการบินที่หยุดบินในช่วงโควิด-19 ก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมได้หารือสายการบินแล้ว มีแนวทางทั้งคืนเงินและเลื่อนตั๋วเครื่องบินออกไป โดยมีข้อกำหนดที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทั้งนี้ได้ให้แนวทาง กับ ศคบ.ว่า ต้องเปิดช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่มีเป็นจำนวนมากในขณะนี้ พร้อมกับต้องเร่งรัดกระบวนการดูแลประชาชน

พร้อมทั้งต้องมีการประชุม ศคบ.เพื่อประมวลการแก้ปัญหาบ่อยขึ้นในช่วงนี้ ที่สำคัญ เรื่องร้องเรียนของประชาชน เมื่อถึงมือ ศคบ.แล้ว ภายใน 7 วันต้องชัดเจน พร้อมสั่งการ ศคบ.ลงไปตรวจสอบสินค้าที่ลงขายผ่านออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก โดยประชาชนจะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ ในช่วงที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ เช่นเดียวกับการส่งอาหารถึงบ้าน หรือดีลิเวอรี่ที่ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเปิดเผยว่า ศคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำบันทึกข้อตกลง กับ 17 บริษัทที่ใ้ห้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข เช่น ต้องใส่หน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือ ใช้แอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ ทำความสะอาดกล่องตลอดเวลา