กรุงไทยทุกสาขา รองรับวิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้า

กรุงไทยทุกสาขา รองรับวิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ธนาคารกรุงไทย – ธนาคารกรุงไทย ขานรับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 2 โดยตั้งจุดสแกน QR Code ทุกสาขาและหน่วยงาน เพื่อให้ลูกค้าเช็กอิน และเช็กเอาต์ ก่อนและหลังเข้าสาขา ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ เพิ่มเติมจากมาตรการเดิมที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย คัดกรองและสอบถามประวัติการเดินทางของลูกค้า ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดระเบียบที่นั่งและการรอคิวโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งเป็นวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรค รวมทั้งช่วยให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสำหรับใช้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา สถานีข่าวกระทรวงการคลัง