นักเรียนไทยสังกัด สพฐ. ฝีมือดี สร้างสรรค์วัตถุดิบในชุมชน ขายออนไลน์หารายได้

 

เจดี เซ็นทรัล ดันแคมเปญ ชวนกันมาช็อป น้องๆ สุขใจ” ช็อปสินค้าพื้นบ้าน งานสร้างสรรค์ฝีมือนักเรียน วันนี้ ถึง 5 มิ.ย. 2563

เจดี เซ็นทรัล ส่งแคมเปญ “ชวนกันมาช็อป น้องๆ สุขใจ” จับมือ 3 พันธมิตร “กสศ.- โชร์สเบอรี่-กรุงเทพ คริสเตียน” โดยจัดสรรพื้นที่บนแพลตฟอร์ม เจดี เซ็นทรัล จำหน่าย 10 ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สุดยอดสินค้าไอเดียสร้างสรรค์จากน้องๆ  นำร่องสร้างอาชีพ สู่อนาคต ทลายกำแพงลดความเหลื่อมล้ำ อย่างมีขั้นตอน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2563 รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

คุณรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด JD CENTRAL ผู้นำด้านเทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซและธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย เปิดเผยว่า “แคมเปญ ชวนกันมาช็อป น้องๆ สุขใจ เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียน และเจดี เซ็นทรัล ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่าย สถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา (Equity Partnership’s School Network) โดยมุ่งสร้าง โอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพไปสู่อาชีพใหม่ การสร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาอย่างมีขั้นตอนและเป็นรูปธรรม ผ่านการปูพื้นฐานความรู้ด้านการทำธุรกิจออนไลน์ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบในชุมชน”

สำหรับแคมเปญ “ชวนกันมาช็อป น้องๆ สุขใจ”  เจดี เซ็นทรัล เข้ามามีส่วนช่วยในการสนับสนุน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงกระบวนการจัดจำหน่ายทั้งหมด เริ่มจากจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ภาพในการนำเสนอสินค้า การเปิดพื้นที่ร้านค้าบน เจดี เซ็นทรัล ภายใต้ชื่อ ‘Equity Partnership’ การ Pre-Sale ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือผู้บริโภค รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ไอเดียของแต่ละผลิตภัณฑ์ของน้อง ๆ ผ่านสื่อต่างๆ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ จนถึงวันประกาศผลรางวัล โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าใจระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของการขายสินค้าออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อนำไปใช้เป็นทักษะ ในการทำธุรกิจสร้างรายได้ ต่อไปในอนาคต รวมถึงครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับนักเรียน และเยาวชนรุ่นต่อไปได้อีกด้วย

คุณรวิศรา กล่าวเสริมว่า “สินค้าที่นำมาจำหน่ายนี้ ถือเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการนำสิ่งของในชุมชนมาแปรรูป พัฒนา และต่อยอดความคิด เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า (Value Added) ได้ดีมาก เจดี เซ็นทรัล ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทย   และพร้อมจะเป็นเวทีเปิดกว้างให้เยาวชนไทยได้มาร่วมกันเรียนรู้ แสดงความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง เจดี เซ็นทรัล คาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นกำลังใจในการสร้างรายได้ให้กับเยาวชนไทย โดยรายได้จากการจำหน่ายนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมอบให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปต่อยอดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”

สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 รายการที่จำหน่ายในแคมเปญ “ชวนกันมาช็อป น้องๆ สุขใจ” ได้แก่

  1. กระเป๋าสานงานกก เสื่อกกที่นำมาเพิ่มมูลค่าเป็นกระเป๋าสะพายทอจากกก ผลงานจาก กลุ่มนักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มนักเรียนจาก โรงเรียนโชร์สเบอรี่
  2. ถุงผ้ารักษ์โลก ผลงานจากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนโชร์สเบอรี่

  3. ที่แขวนของติดผนังจากกระดาษรีไซเคิล ผลงานจากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จังหวัดตาก และกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนโชร์สเบอรี่

  4. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผลงานกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนโชร์สเบอรี่

  5. ปากกาสานฝัน ที่ผสมผสานงานสานพื้นบ้านบนปากกา ผลงานกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกทา จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนโชร์สเบอรี่

  6. ถุงผ้าแฮนด์เมด ม่อนฟ้าหลวง กระเป๋าจากเศษผ้า ผลงานกลุ่มนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

  7. กระติ๊บข้าวอเนกประสงค์ งานสานลวดลายพื้นบ้านจากไม้ไผ่ ผลงานกลุ่มนักเรียน โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนโชร์สเบอรี่

  8. อยู่เจ๋ กระเป๋าผ้าคลัช งานปักมือลายม้ง ผลงานกลุ่มนักเรียนโรงเรียนแม่ตะละวิทยา จังหวัดเชียงราย และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนโชร์สเบอรี่

  9. อรุณ ชาใบหม่อนออร์แกนิก ผลงานกลุ่มนักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนโชร์สเบอรี่

  10. กล่องสานอเนกประสงค์ กล่องสารพัดประโยชน์ที่สานด้วยไม้ไผ่ ในลวดลายพื้นบ้าน รูปแบบต่างๆ ผลงานกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเอราวัณ วิทยาคม จังหวัดเลย และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนโชร์สเบอรี่

ผู้สนใจสามารถร่วมชมและช็อปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตของน้องๆ ทั้ง 10 โรงเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2563 ทางแพลตฟอร์ม JD CENTRAL หรือที่ https://www.jd.co.th/sale/pc/EEF-Campaign_s48xcOMBF1h5U7.html  และสามารถชมรายละเอียด สินค้าได้ที่ https://drive.google.com/open?id=16sHE9CuDBDUuY7xnvwH1T6KvxQ8yBHuw โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายมีเพียงอย่างละ 100 ชิ้นเท่านั้น