เปิด 4 ข้อปฏิบัติ แกะกล่องพัสดุอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด-19

เปิด 4 ข้อปฏิบัติ แกะกล่องพัสดุอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด-19

แกะกล่องพัสดุ -ในช่วงที่ห้างปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดของโควิด-19 การสั่งของทางออนไลน์มีจำนวนเยอะขึ้น ของที่สั่งมาถูกบรรจุลงกล่องพัสดุ ผ่านหลายต่อหลายมือ กว่าจะมาถึงผู้รับ แล้วจะทำอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้?

เว็บไซต์ AnamaiMedia ได้เผยแพร่สื่อความรู้ เกี่ยวกับการแกะกล่องพัสดุอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมี 4 วิธีง่ายๆ ทำได้ไม่ยาก ดังนี้

  1. จัดพื้นที่ให้ผู้ส่งพัสดุวางพัสดุไว้หน้าบ้าน หรือแขวนไว้ โดยไม่ต้องออกไปรับพัสดุโดยตรง เพื่อลดการสัมผัส
  2. ก่อนนำพัสดุเข้าบ้าน ควรฉีดพ่น หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ
  3. แกะกล่องพัสดุ และเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ภายในกล่องพัสดุด้วยแอลกอฮอล์ 70%  หรือน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดอื่นๆ ซึ่งสินค้าที่รับมาผู้ส่งควรมีพลาสติกห่อหุ้มให้เรียบร้อยก่อนนำเข้ากล่อง
  4. หลังแกะกล่องเรียบร้อย ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างน้อย 20 วินาที