“เชฟฮัก” โครงการข้าวกล่องรวมใจ ช่วยเหลือชุมชนสู้ภัยโควิด-19

"เชฟฮัก" โครงการข้าวกล่องรวมใจ ช่วยเหลือชุมชนสู้ภัยโควิด-19

“เชฟฮัก” โครงการข้าวกล่องรวมใจ ช่วยเหลือชุมชนสู้ภัยโควิด-19

เชฟฮัก – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ส่งผลกระทบให้มีประชาชนกลุ่มใหญ่ขาดรายได้ ตกงาน และมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยตามชุมชนต่างๆ ทั่วกทม. และกลุ่มคนที่มีงานประจำในโรงแรม ร้านอาหาร

ทางสมาคมเชฟประเทศไทยและ Thailand Culinary Academy ภายใต้ความร่วมมือของ สมาคมเชฟโลก โดยหน่วยงาน World Chefs Without Borders ซึ่งเป็นหน่วยงานจากสมาคมเชฟโลกที่ให้การช่วยเหลือหายนะภัยทั่วโลก จัดทำโครงการ ข้าวกล่อง CHEFHUG แบ่งปันชุมชนสู้ภัยโควิดขึ้น เพื่อร่วมแบ่งปัน บรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยและอาศัยในชุมชนต่างๆ ในกทม. กว่า 50 ชุมชน โดยจัดให้มีการปรุงอาหารด้วยความพิถีพิถัน จากฝีมือเชฟ-กุ๊กมืออาชีพ กว่า 200 ชีวิต มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร บรรจุในกล่องข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผ่านกลุ่มแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไปยังชุมชนต่างๆ ตลอดโครงการ

โดยมีเป้าหมายแจก “ข้าวกล่องเชฟฮัก” จำนวน 40,000 กล่อง ภายใน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-20 พ.ค. 2563 โดยทางคณะผู้จัดทำโครงการยังได้ดำเนินการโครงการนี้ ในลักษณะของการสร้างรายได้ ช่วยเหลือจิตอาสาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากงานประจำ โดยกำหนดงบประมาณจัดจ้าง กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มที่เข้ามาช่วยดำเนินการ ยกเว้นคณะผู้ริเริ่มโครงการ อันได้แก่ กลุ่มเชฟ กุ๊ก ผู้ปรุงอาหาร, กลุ่มเจ้าหน้าที่บรรจุอาหาร, กลุ่มแท็กซี่, กลุ่มเจ้าหน้าที่นำส่งอาหารตามชุมชน โดยเปิดรับสมัคร ลงทะเบียนเพื่อการคัดกรองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป

ตัวอย่างข้าวกล่องของโครงการ

โครงการ ข้าวกล่อง CHEFHUG มุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบ ที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ในการปรุงอาหาร การจัดการด้านอาหารอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจร ทั้งอิ่มท้อง ทั้งปลอดภัย ทั้งสร้างรายได้ สร้างงาน ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของสังคม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการ ที่ใช้คำว่า “เชฟฮัก” ไม่มีอ้อมกอด แต่มีรักที่อยากแบ่งปัน CHEFHUG, No Hug But Love To Share หมายถึงภายใต้สถานการณ์โควิด เราไม่มีโอกาสกอดกัน แสดงความรักต่อกัน เพราะต้องรักษาระยะห่าง (Social Distancing) แต่เชฟอย่างเรา ถึงแม้กอดไม่ได้ แต่ก็ยังมีใจที่จะแสดงความห่วงใยและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตลอดไป

“โครงการข้าวกล่อง CHEFHUG ได้รับการสนับสนุนและรับรองจากสมาคมเชฟโลก และได้รับการประชาสัมพันธ์ไปอย่างกว้างขวาง และเป็นการดำเนินการแจกอาหารภายใต้วิกฤตที่เป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน สามารถนำไปเป็นต้นแบบการดำเนินการแจกอาหารอย่างมืออาชีพและเป็นมาตรฐานแห่งแรกของโลกได้ เราไม่มีกำลังพอที่จะช่วยเหลือได้ทุกคนทุกชุมชน ก็หวังว่าโครงการนี้ จะเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นๆ ที่สนใจ นำไปสานต่อ” เชฟสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย กล่าว

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ CHEFHUG