เปิด 7 ข้อปฏิบัติ ป้องกันโควิด-19 ระบาดรอบ 2

ศิริราช เปิด 7 ข้อปฏิบัติ ป้องกันโควิด-19 ระบาดรอบ 2

ศิริราช – เพจ sirirajpr ได้เผยแพร่ข้อมูลพร้อมภาพประกอบ 7 ข้อควรปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เชื้อโควิด-19 กลับมาระบาดรอบ 2 โดยเพจระบุดังนี้

ทำอย่างไรประเทศไทยจะไม่เกิด Second Wave จากโควิด-19

แม้ไทยจะมีมาตรการผ่อนผัน แต่คนไทยต้องไม่ผ่อนคลายการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอก 2 ด้วย 7 ข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
2. รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร
3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ
4. งดไปในที่ชุมนุม
5. ออกนอกบ้านเท่าที่สมควร
6. กลุ่มเสี่ยงควรอยู่บ้าน
7. คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกัน

และสุดท้ายจะเป็นการดีหากประเทศไทยมีระบบการประเมินความเสี่ยงของสถานที่ต่างๆ รวมทั้งมีการแจ้งเตือนเมื่อเราไปอยู่ในที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสามารถบันทึกข้อมูลการเดินทาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนและควบคุมโรคของแพทย์

มารวมพลังกันเพื่อให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างของประเทศในโลกที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด-19 รอบ 2 ด้วยการปฏิบัติตัวอย่างผ่อนปรน แต่เข้มแข็งและปลอดภัย