กรมควบคุมโรค เผยผลการรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ของสถาบันบำราศนราดูร

กรมควบคุมโรค เผยผลการรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ของสถาบันบำราศนราดูร เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ป่วยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผลการรักษา – เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของสถาบันบำราศนราดูร

โดยในช่วงที่ผ่านมา การดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผู้ป่วยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลสำหรับโรคติดเชื้อ ซึ่งมีส่วนในการกำหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการรักษาโรคดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่สถาบันบำราศนราดูร นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร นายแพทย์วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร และ นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสถาบันบำราศนราดูร

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานกลางและเป็นหน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่คุกคามประชาชนไทย โดยมีสถาบันบำราศนราดูร เป็นหน่วยงานในสังกัด มีหน้าที่ดำเนินการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคติดต่ออันตราย จนเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลเฉพาะโรคติดเชื้อที่มีมาตรฐานสากล และดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งนี้ ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทย พบผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิงชาวจีนอายุ 61 ปี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 และเข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร

โดยการระบาดของโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบัน และเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยทางสถาบันบําราศนราดูร เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่รักษาผู้ป่วยโรคดังกล่าว และหายเป็นปกติเป็นรายแรกของประเทศไทย และได้มีการนำเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) เครื่องช่วยหายใจ และยาฟาวิพิราเวียร์ มาใช้ในกรณีนี้เป็นแห่งแรกด้วย ซึ่งมีการรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยพบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น 214 ราย นับว่าเป็นสถาบันที่ดูแลผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศ ที่สำคัญ ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากผู้ป่วยโรคโควิด-19

ด้านนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันบําราศนราดูร ได้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นไปตามมาตรฐานสากล และผู้ป่วยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยจากการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา จำนวน 214 ราย โดยอายุต่ำสุดที่เข้ารับการรักษาคือ อายุ 47 วัน อายุสูงสุด 83 ปี ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ป่วยสูงสุดคือ 124 ราย และวันที่นอนรักษาตัวเฉลี่ยประมาณ 2 สัปดาห์  ปัจจุบันผู้ป่วยเกือบทั้งหมดรักษาหายเป็นปกติและกลับบ้านแล้ว เหลือเพียง 1 รายที่ยังพักรักษาตัวอยู่ ส่วนผู้เสียชีวิตมีจำนวน 4 ราย (ในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้ มี 3 ราย อาการรุนแรง ใส่เครื่องช่วยหายใจ และนำส่งมาจากโรงพยาบาลอื่น)

นอกจากนี้ สถาบันบำราศนราดูร ยังมีบทบาทสำคัญคือเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลสำหรับโรคติดเชื้อ และมีส่วนในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติและแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ทางสถาบันบำราศนราดูร ยังมีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นต่อไป ทั้งในการดูแลรักษาผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อรองรับสถานการณ์หรือจำนวนผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นอีก