7 อาการอันตราย จาก “เมทิลแอลกอฮอล์” ที่นำมาผสมในเจลล้างมือ

7 อาการอันตราย จาก “เมทิลแอลกอฮอล์” ที่นำมาผสมในเจลล้างมือ

อันตราย จาก “เมทิลแอลกอฮอล์” – เมทิลแอลกอฮอล์ หรือเมทานอล มีลักษณะคล้ายเอทิลแอลกอฮอล์ เช่น เป็นของเหลวใส ไม่มีสี กลิ่นคล้ายกัน ละลายในน้ำหรือไขมันได้ดี ระเหยง่าย และไวไฟเหมือนกัน จุดนี้เองที่อาจจะทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถจำแนกได้ว่า สารทั้ง 2 ตัวนั้นต่างกัน

โดยทั่วไปแล้ว เจลล้างมือ จะมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ผสมอยู่ ซึ่งมีความปลอดภัยสำหรับการทำความสะอาดมือ แต่มีคนนำเมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol) มาใช้เป็นส่วนผสมเจลล้างมือ ซึ่งไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะจะเกิดอันตรายกับผู้บริโภค

เมทิลแอลกอฮอล์ ถือเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายรุนแรงมาก สามารถดูดซึมได้ทางผิวหนังและลมหายใจ ทำให้หลอดลม ลำคอ เยื่อบุตาอักเสบ หากหายใจหรือสัมผัสในปริมาณมากอาจทำให้ปวดท้อง, เวียนหัว, คลื่นไส้ อาเจียน, กล้ามเนื้อกระตุก, หายใจลำบาก และส่งผลต่อการมองเห็น ทำให้ผิดปกติและอาจตาบอดได้

ที่มา อย.