เผยความรู้สึก นักเรียนต้นแบบเยาวชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมจากสมเด็จพระเทพ

นายณัฐพล สิริเขตการ นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนพุทธชินราชวิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก เดินทางมาพร้อมเพื่อน น.ส.พัชรพร แย้มสรวญ และน.ส.ชนิกานต์ ทองอำพล กล่าวว่า เดินทางเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อมางานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หลังจากนั้นจึงคิดว่าควรจะมาสักการะพระบรมศพ แต่ก็ไม่มีเวลาเพราะจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัด จึงได้แต่เดินทางมายังวัดพระแก้วและได้รับข่าวว่าจะมีเสด็จจึงนั่งรอรับเสด็จฯ?

“ผมเป็นนักเรียนต้นแบบเยาวชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะได้รับรางวัลจังหวัดละ 1 คน โดยได้รับการพิจารณาจากการกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และหลังจากที่ได้รับรางวัลผมรู้สึกดีใจเพราะผมทำงานจิตอาสามาตั้งแต่ม.ต้นจนถึงม.ปลาย ทำให้รู้สึกว่าการทำความดีมักได้ผลดีตอบแทนและมีแรงบันดาลใจที่จะทำดีต่อไป ทั้งนี้ผมยังได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้คือ การประหยัดอดออม กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นคำสอนที่สามารถประยุกใช้จริงได้ในเด็กรุ่นใหม่” นายณัฐพล กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์