ปณท งดฝากส่งผลไม้สดบางชนิดชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. นี้

ปณท งดฝากส่งผลไม้สดบางชนิดชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ค. นี้

ปณท – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งผู้ใช้บริการขอระงับการฝากส่งผลไม้สดที่มีเปลือกบางเนื้ออ่อน และมีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นาน เช่น ลิ้นจี่ ลำไย มะปราง สตรอว์เบอร์รี่ มะม่วงสุก เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมมีวันหยุดราชการหลายวัน ซึ่งไปรษณีย์ไทยบางพื้นที่ได้หยุดให้บริการในวันดังกล่าว รวมถึงที่อยู่ผู้รับปลายทางที่เป็นสถานที่ราชการ/สำนักงาน ปิดทำการเช่นกัน อาจทำให้ผลไม้เสียหายได้
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการฝากส่งผลไม้ที่มีเปลือกแข็ง เช่น มังคุด ทุเรียน สามารถฝากส่งได้ตามปกติ โดยหุ้มห่อให้ถูกวิธี คือ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์/หีบห่อที่มีรูสำหรับระบายอากาศ และมีความมั่นคงแข็งแรง เช่น ลังไม้ ลังกระดาษแข็ง ลังพลาสติก หุ้มห่อผลไม้ด้วยโฟมตาข่าย หรือวัสดุหุ้มห่ออื่นๆ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ แผ่นกันกระแทก บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์/หีบห่อที่วางแผ่นกระดาษแข็งรองไว้ล่างสุด
พร้อมใส่วัสดุกันกระแทก เช่น โฟมชนิดเม็ด ฝอยกระดาษ เศษหนังสือพิมพ์ กรุรอบผลไม้ให้แน่นเต็มพื้นที่ ป้องกันไม่ให้ผลไม้ขยับได้ และปิดผนึกหีบห่อให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันผลไม้ช้ำ/เสียหาย