ว่างงานฟังทางนี้! กรมชลประทาน รับสมัครแรงงานทั่วประเทศ กว่า 80,000 ราย

ว่างงานฟังทางนี้! กรมชลประทาน ช่วยประชาชนสู้ภัยแล้งและโควิด-19 เปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศกว่า 80,000 ราย เงินเดือน 8,000 บาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อตวามระบุว่า ใครว่างงานฟังทางนี้…กรมชลประทานเปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ กว่า 80,000 ราย เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ค่าจ้างคิดเป็นรายวัน วันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างสูงสุด 56,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460