“โควิด” ทำคนซื้อหายเกลี้ยง ”เตาตาล” เสี่ยงล่มสลาย ชวนอุดหนุน “ยิ้มทั้งน้ำตาล”

“โควิด” ทำคนซื้อหายเกลี้ยง ”เตาตาล” เสี่ยงล่มสลาย  ชวนอุดหนุน “ยิ้มทั้งน้ำตาล”

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ “โควิด-19” สร้างแรงสั่นสะเทือน จนเกิดความเสียหายตามกันแทบทุกหย่อมหญ้า อย่างล่าสุด มีเรื่องราวน่าตกใจ  เมื่อมีผู้ออกมาเปิดเผยว่า ชาวสวนตาล คนเคี่ยวน้ำตาล หรือที่เรียกรวมๆ กันว่า อาชีพ “เตาตาล” ผู้สืบสานภูมิปัญญาตกทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อยปีของไทยนั้น กำลังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง “ล่มสลาย”

โดยเพจ เดอะมนต์รักแม่กลอง สมุทรสงคราม ออกมาโพสต์ เรื่องราว เล่าว่า

“ในท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 คนกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดไม่แพ้ใครก็คือ ชาวสวนตาล เตาตาล คนทำน้ำตาลมะพร้าว

ชาวสวนเตาตาลเป็นคนขยันสุดๆ ด้วยความจำเป็น ไม่ขยันไม่ได้เพราะเมื่อเริ่มปาดหน้างวงมะพร้าวเพื่อเอาน้ำตาลแล้ว น้ำหวานบริสุทธิ์จากงวงตาลจะไหลออกมาทุกวันเหมือนน้ำนมที่ไหลจากอกแม่ เมื่อน้ำตาลออกทุกวัน ก็ต้องเอามาเคี่ยวทำน้ำตาลทุกวัน ไม่มีพักเบรก ไม่มีวันหยุด ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ทำตาล

เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจหยุดชะงัก การรับซื้อน้ำตาลหดหาย  วิบากกรรมของความขยัน คือ น้ำตาลมะพร้าวที่ผลิตออกมาทุกวันๆ จึงขายไม่ออก ตกค้างเป็นภาระอยู่กับเตาตาลทุกแห่ง โดยไม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือ วิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนสวนเตาตาล ซึ่งสร้างผลกระทบกับเตาตาลอย่างกว้างขวางทุกระดับทั้งจังหวัด ถึงขั้นทำให้คนทำตาลหลายรายต้องหยุด พัก หรือตัดสินใจเลิก ในสถานการณ์ที่อ่อนไหวนี้ เราไม่อาจดูดายปล่อยให้อาชีพเตาตาลสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายล่มสลายได้

โครงการ “ยิ้มทั้งน้ำตาล” จึงเกิดขึ้นมาด้วยเหตุนี้

เราคัดเลือกเตาตาลขนาดเล็กระดับครัวเรือน ซึ่งทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ตามวิถีดั้งเดิม และทำสวนมะพร้าวของตัวเอง แบบปลอดภัยจากสารเคมี แล้วชักชวนให้เขาผลิตน้ำตาลมะพร้าวเนื้อแท้ ไม่ผสมน้ำตาลทราย ไม่ปลอมปนสารปรุงแต่งใดๆ และไม่ใส่สารกันบูด เพื่อนำออกมาจำหน่ายในท้องตลาดและจ่ายแจกแก่กลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ ความมุ่งหวังของเรา คือ การอุ้มชูประคับประคองอาชีพชาวสวนเตาตาล และส่งต่อน้ำตาลมะพร้าวที่ปลอดภัย ดี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพไปถึงผู้บริโภคคนกินในราคาที่เป็นธรรมและเข้าถึงได้

น้ำตาลมะพร้าวแท้ โครงการ “ยิ้มทั้งน้ำตาล” จำหน่ายในขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 150 บาท

พร้อมให้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ทางกล่องข้อความเพจ เดอะมนต์รักแม่กลอง สมุทรสงคราม”

 

สั่งซื้อ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 100 บาท

พร้อมให้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ทางกล่องข้อความเพจ  เดอะมนต์รักแม่กลอง สมุทรสงคราม