ออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้าง 1,200 อัตรา

ออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้าง 1,200 อัตรา นาน 3 เดือน เงินเดือน 1.5 หมื่น

ออมสิน – เพจ GSB Recruitment ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ ปฏิบัติงานตามสาขาทั่วประเทศ จำนวน 1,200 อัตรา มีระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

3. มีทักษะการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์

4. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบันได้

ผู้ที่สนใจร่วมงานกับธนาคารออมสินในตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อในวันและเวลาทำการ ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร. 02 299-8000 ต่อ 030211-2, 030221 หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินภาคทั่วประเทศ