เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขยายเวลา ปิดให้บริการชั่วคราว จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.!

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขยายเวลา ปิดให้บริการชั่วคราว จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.!
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขยายเวลา ปิดให้บริการชั่วคราว จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.!

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขยายเวลา ปิดให้บริการชั่วคราว จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.!

เพจ Major Group แจ้งประกาศ ปิดให้บริการชั่วคราว โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตามที่รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

จึงขอขยายระยะเวลาการปิดให้บริการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สำหรับวันเปิดให้บริการตามปกติ ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบอีกครั้ง

เราจะร่วมมือร่วมใจรวมพลังเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ด้วยกัน