ทั่วประเทศเปิดจุดขายข้าว ‘ซีพี’ รับซื้อขายเซเว่นทั่ว ปท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายพื้นที่ทั่วประเทศยังเดินหน้าเปิดจุดรับซื้อขายข้าว อาทิ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้มีภาคเอกชนแจ้งความประสงค์ที่จะเปิดพื้นที่ให้แก่เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวของจังหวัดเชียงใหม่นำข้าวสารบรรจุถุงไปจำหน่ายตามโครงการ “ตลาดข้าวประชารัฐ” โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนที่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด จ.อุทัยธานี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าฯอุทัยธานี เป็นประธานเปิดตลาดนัดข้าวสารสหกรณ์ช่วยเหลือชาวนา ส่วนที่หน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 ขอนแก่น นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 นำข้าวสารหอมมะลิ 100% ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัมมาวางจำหน่ายในราคา 150 บาท ส่วนที่ จ.นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าฯนครพนม และผู้ประกอบการโรงสีเอกชนเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการช่วยเหลือชาวนาระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน ที่ตลาดเกษตรกรดอยทอง อ.เมือง จ.เชียงราย พ.อ.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพลทหารจากค่ายเม็งรายมหาราชเข้ารับซื้อข้าวสารจากเกษตรกรที่มาจากสหกรณ์การเกษตร อ.แม่จัน น้ำหนักรวมประมาณ 5,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 130,000 บาท เป็นต้น

นายวีระศักดิ์ บุตรอภิสิทธิ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาท กล่าวว่า หลังจากที่ชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวและขายข้าวได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เกษตรกรชาวนาพากันทยอยนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนเฉลี่ยวันละ 4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ

คน “กฟผ.” ซื้อข้าวคนละ 9 กก.

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือชาวนาที่กำลังประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก จัดทำโครงการ “คน กฟผ.ซื้อข้าว 9 กิโล ช่วยชาวนาไทย ถวายเป็นพระราชกุศล” โดยรณรงค์ให้พนักงาน กฟผ.ร่วมซื้อข้าวจากชาวนาคนละ 9 กก. กำหนดเปิดให้สั่งจองข้าวตั้งแต่วันที่ 9-21 พฤศจิกายน โดยข้าวที่นำมาขายในโครงการจะซื้อจากแหล่งต่างๆ อาทิ เครือข่ายเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. บริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เครือข่ายชาวนา สมาคมชาวนาไทย รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธ.ก.ส.หรือเกษตรจังหวัด ตั้งเป้าหมายในการซื้อข้าวจากชาวนาไม่น้อยกว่า 29,999 กก. ส่วนระยะต่อไป กฟผ.จะจัดหาเครื่องสีข้าวเพื่อนำมาบริการให้แก่ชาวนาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และระยาว กฟผ.จะจัดทำโครงการข้าวชาวนา เบอร์ 5 ส่งเสริมให้ชาวนาผลิตข้าวตามมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

“ซีพี” รับซื้อขายเซเว่นทั่ว ปท.

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา จึงมีนโยบายให้บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจข้าวในเครือซีพีเร่งรับซื้อข้าวเร็วขึ้นจากฤดูกาลเดิมเพื่อช่วยระบายผลผลิตข้าวเปลือกในระบบตลาด พร้อมเปิดจุดรับซื้อข้าวตรงจากชาวนารวม 18 จุดทั่วประเทศ และจะนำข้าวเปลือกที่รับซื้อดังกล่าวมาดำเนินโครงการ “ข้าวชาวนาไทย” จำหน่ายในราคาต้นทุน และใช้ช่องทางค้าปลีกของซีพี อาทิ เซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 9,431 สาขาทั่วประเทศ แม็คโคร 56 สาขา จำหน่ายข้าวชาวนาไทยขนาด 5 กก. ราคา 125 บาท นอกจากนี้ จะเปิดพื้นที่ห้างแม็คโครทุกสาขาให้เกษตรกรสามารถนำข้าวสารมาขายตรงถึงผู้บริโภคเอง