ขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น 1 พันกิโลกรัมต่อเดือน! วอน ปชช. แยกขยะ

ขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น 1 พันกิโลกรัมต่อเดือน! วอน ปชช. แยกขยะ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

ขยะหน้ากากอนามัย – นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เผย ขณะนี้ปริมาณขยะติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการทิ้งขยะประเภทหน้ากากอนามัยในหลายครัวเรือน ทำให้บางวันมีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มกว่า 1 พันกิโลกรัม

โดยแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานครนั้น ได้ขยายแนวทางในการจัดเก็บเพิ่มเติม โดยจัดวางถังขยะสีแดงสำหรับรองรับหน้ากากอนามัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่

สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง

– ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง

– โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง

– ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

– เสาชิงช้า

– ดินแดง

รวมถึงมีการติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายข้อความ “สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้น” อย่างชัดเจนที่ถังรองรับหน้ากากอนามัยทุกจุด และมีการกำกับดูแล เพื่อป้องกันการทิ้งขยะประเภทอื่นปะปน และป้องกันการรื้อค้นเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการนำถังขยะสีแดงติดตั้งไปกับรถขยะ เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการแยกประเภทขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้มีความห่วงใยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย เนื่องจากบางครั้งประชาชนไม่ได้คัดแยกขยะมาให้ เจ้าหน้าที่เก็บขยะจึงต้องคัดแยกขยะอีกครั้งหลังการเก็บขน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับขยะติดเชื้อ กรุงเทพมหานครจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความอุ่นใจในความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะติดเชื้อและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป โดยทิ้งใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” เพื่อแยกทิ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะในจุดที่กรุงเทพมหานครกำหนดข้างต้น

 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์