ปลื้มปีติ! พระองค์สิริภาฯ ทรงห่วงใย ผลิตเฟซชีลด์ ประทานให้ทีมแพทย์ รพ.แม่วาง

ปลื้มปีติ! พระองค์สิริภาฯ ทรงห่วงใย ผลิตเฟซชีลด์ ประทานให้ทีมแพทย์ รพ.แม่วาง

พระองค์สิริภาฯ – วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลง ณ เรือนประทับรับรอง (พระตำหนักกองบิน 41) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นการส่วนพระองค์) ทรงทำ face shield ร่วมกับทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขณะปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล

ซึ่งวันนี้ วันที่ 27 เมษายน 2563
เจ้าหน้าที่กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้มอบ face shield ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่วาง เรียบร้อยแล้ว

โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่กับสถานการณ์ในขณะนี้ และมีพระประสงค์ที่จะผลิต face shield แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลห่างไกลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปลอดภัย

ที่มา เพจ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์