ม.รามคำแหง ประกาศ “ลดค่าหน่วยกิต” ใครจ่ายไปแล้วจะคืนเงิน

ม.รามคำแหง ประกาศ “ลดค่าหน่วยกิต” ใครจ่ายไปแล้วจะคืนเงิน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศลดค่าหน่วยกิตลงจำนวน 40% ของภาคการศึกษา 1/2563 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนักศึกษาสมัครใหม่ นักศึกษาพรีดีกรี และนักศึกษาเก่าทุกคณะ

ยกเว้น นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจบริการ สถาบันการศึกษานานาชาติ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ และนักศึกษาโครงการพิเศษทุกประเภท ให้ติดตามประกาศของคณะต่อไป

สำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่ได้สมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563 และได้ชำระเงินตามปกติ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงินต่อไป