พรุ่งนี้ลุ้นเงินเข้า! กระทรวงการคลัง เตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่ม 1.5 ล้านราย

พรุ่งนี้ลุ้นเงินเข้า! กระทรวงการคลัง เตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่ม 1.5 ล้านราย

แม้ขณะนี้ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงิน 5,000 บาทไปแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาไป 6.4 ล้านคน แต่ยังสามารถเปิดให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านคน โดยการแบ่งจ่ายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน  7 แสนคน และวันอังคารที่ 28 เมษายน 8 แสนคน