อนุทิน รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19

อนุทิน รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19

อนุทิน – รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 1 ล้านขวด สำหรับ อสม.ทั่วประเทศในการลงพื้นที่ดูแลคนในชุมชน และรับมอบชุด PPE  หน้ากาก KN95  และเครื่องช่วยหายใจ สำหรับโรงพยาบาลใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 50 มล. จำนวน 1 ล้านขวด จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้กับ อสม.ทั่วประเทศ รับมอบชุด PPE จำนวน 10,000 ชุด หน้ากาก KN95 จำนวน 100,000 ชิ้น จากหอการค้าไทย-จีน และรับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง จากบริษัท ทีทีซี เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด

นายอนุทินกล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทยและกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณผู้มีจิตกุศลมอบของบริจาค ซึ่งเป็นสิ่ง จำเป็นในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งแอลกอฮอล์เจลสำหรับ อสม. ที่ทุ่มเททำงานเคาะประตูบ้านเฝ้าระวังโรคในชุมชน มอบชุด PPE. หน้ากากอนามัยให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ เพิ่มความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน และเครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

 “ไทยแตกต่างจากประเทศอื่น เพราะคนไทยมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติในยามที่มีโรคระบาดอยู่ทั่วโลก สิ่งที่ท่านได้ทำจะเป็นกุศล เป็นประโยชน์มหาศาลกับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทุกคน” นายอนุทินกล่าว

 

 

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข