ชาวนาพิษณุโลกปิ๊งไอเดียบรรจุข้าวรูปหัวใจขายกิโลละ80บาท

จังหวัดพิษณุโลกเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ ผนึกผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกร สู่ผู้บริโภคโดยตรง ด้านชาวนาวังนกแอ่นปรับนำข้าวมาแปรรูปเป็นขนม กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านพิษณุโลก ทำข้าวกล้องจันทร์หอม แพ็คเป็นรูปหัวใจขายเป็นของฝากเพิ่มมูลค่าข้าวสาร ขายกิโลกรัมละ 80 บาท

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกร สู่ผู้บริโภคโดยตรง ตามโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา โดยจัดสรรพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวสารมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งในวันนี้มีเกษตรกรกว่า 10 ราย นำข้าวสารมาจำหน่าย โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการในปั๊มน้ำมันมาเลือกซื้อข้าวสาร

14788539221478853960l

นอกจากนี้ทางปั๊มยังได้จัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายแล้วกว่า 30 ราย ซึ่งการเปิดจุดรับซื้อข้าวสารในครั้งนี้จึงน่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนมาซื้อหาเช่นกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกของชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกเริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว โดยเป็นข้าวหอมมะลิ กข 15 และ ข้าวหอมมะลิ 105 จะออกมาอีก 117,035 ตัน ในเดือนธันวาคมอีก 40,695 ตัน ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งหาตลาดและช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดทอนปัญหาในช่วงนี้ และในอนาคตจะได้แก้ปัญหาให้ยั่งยืน

ในขณะที่ชาวนาในตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เริ่มมีการปรับตัวนอกจาจะปลูกข้าวหอมมะลิแล้วยังหันมาปลูกข้าวไรท์เบอรี่ และนำข้าวที่ได้มาแปรรูปเป็นขนมที่สร้างรายได้ อาทิ ครองแครง ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ชิมแล้วบอกว่ารสชาติอร่อยเหมาะกับสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแปรรูปและสร้างรายได้มากขึ้น โดยนำข้าวหอมมะลิและข้าวไรท์เบอรี่มาแปรรูปเป็นแป้ง จากนั้นนำมาปรุงรสและทำเป็นครองแครงโดยขายอยู่ที่ 3 ถุง 100 บาท เป็นอีกหนทางสร้างรายได้

14788539221478853979l

อย่างไรก็ตามช่วงสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ หลายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน จ.พิษณุโลก ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดสถานที่ เปิดตลาดนัดให้ชาวนานำผลผลิตข้าวของกลุ่มต่าง ๆ มาวางขาย บางกลุ่มก็ใส่ถุงธรรมดาชั่งกิโลขาย บางกลุ่มก็มีแพ็คเกจ เป็นของตนเอง ทั้งถุงขนาด 5 กก. และถุงขนาด 1 กก. แต่ที่สะดุดตามากที่สุดคือ ข้าวตราจันทร์หอม ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะคังพัฒนา เลขที่ 142 ม. 4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทำแพ็คเกจข้าวกล้องเพื่อสุขภาพสีสันสวยงาม ทำขากข้าวหลากหลายชนิด แพ็คข้าวทรงสี่เหลี่ยม ที่แตกต่างคือตรงกลางทำเป็นรูปหัวใจ มีสองขนาด คือขนาดใหญ่น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ราคา 80 บาท และขนาดเล็กราคา 50 บาท และแต่ละแพ็คของข้าวกล้องรูปหัวใจมีการเรียงเมล็ดข้าวสีสันแตกต่างกันสวยงามสะดุดตากว่าทุกร้าน

นางจรัญ ชาญชิต ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะคังพัฒนา เปิดเผยถึงแนวคิดว่า ได้รวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ต.ทับยายเชียง ผลิตข้าวกล้องเพื่อสุขภาพได้ประมาณ 10 ปีแล้ว โดยสมาชิกกลุ่มปลูกข้าวหอมหอมมะลิ ข้าวไรท์เบอรี่ และออกจำหน่ายข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบแพคเกจธรรมดามาก่อน รวมถึงมีผลิตภัณฑ์จมูกข้าวจำหน่าย ต่อมาได้รับคำแนะนำ ให้จัดแพคเกจข้าวเป็นรูปหัวใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการขายข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ และสื่อถึงความรักความจริงในให้การให้ผู้บริโภคดูแลสุขภาพ จึงทำรูปแบบนี้มาจำหน่ายได้ประมาณ 1 ปีแล้ว ลูกค้าสามารถนำไปเป็นของชำร่วย ของที่ระลึก ในงานวันปีใหม่ หรือ งานแต่งงาน วันพ่อ วันแม่ ก็มีคนสั่งซื้อเข้ามาเยอะมาก ผลิตออกมาผสมข้าวหลากหลายรูปแบบ มีข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวไรส์เบอรี่ อยู่ในแต่ละแพค สามารถเพิ่มมูลค่าข้าวสารได้สูงถึงถึงกิโลกรัมละ 80 บาท (เฉลี่ยมูลค่าถังละ 1,200 บาท)

สำหรับผู้สนใจ จะมาชมสินค้าหรือหาซื้อได้ที่ ตลาดนัดเกษตรกร หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มฯจะมาจำหน่ายทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ และขณะนี้ ก็ได้วางขายในปั้มน้ำมันปตท.ชัยนาม ถนนพิษณุโลก -หล่มสัก ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ทางเจ้าของสถานีบริการ บริษัท พีเอเอ็ม เอนเนอร์จี จำกัด เปิดให้วางจำหน่ายได้ฟรีไม่คิดค่าเช่า หรือ สนใจจะสั่งทำ ครั้งละมาก ๆ สามารถโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 089-6119316 , 089-8578719