รัฐเร่งสร้าง จุดจ่ายน้ำแร่ฟรี เพื่อประชาชน 25 จุดทั่วประเทศ

รัฐเร่งสร้าง จุดจ่ายน้ำแร่ฟรี เพื่อประชาชน 25 จุดทั่วประเทศ สู้ภัยแล้ง-โควิด-19

เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข่าว แจกน้ำแร่ฟรี ให้ประชาชน 25 จุดทั่วประเทศ โดยข้อความระบุว่า

รัฐจัดให้…เร่งเดินหน้าก่อสร้างจุดจ่ายน้ำแร่ดื่มได้ ฟรี 25 จุด ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม 10-20 บาท/วัน ซึ่งจุดจ่ายน้ำแร่นี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าน้ำดื่มได้หลายพันบาทต่อปีเลยทีเดียว

น้ำแร่ที่ได้จะสูบจากบ่อน้ำบาดาลด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยวิธี Reverse Osmosis (RO) โดยสามารถผลิตน้ำได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าน้ำจะมีความบริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัย ให้ประชาชนสามารถนำกลับไปอุปโภค-บริโภคได้อย่างแน่นอน

ขณะนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำแร่ที่พร้อมใช้งานแล้ว 3 จุด คือ บริเวณหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถ.งามวงศ์วาน กทม. โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท และหมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ถ.อู่ยา-ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยอีก 22 จุดทั่วประเทศจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือน พ.ค. 63 ดังนี้

1. ตลาดชุมชนบ้านหวด ถ.พหลโยธิน จ.ลำปาง
2. อบต.หนองหลุม ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ จ.พิจิตร
3. เทศบาลตำบลนครชุม ถ.พหลโยธิน จ.กำแพงเพชร
4. บ.หนองปรือ ถ.เฉลิมรัตน์ จ.กาญจนบุรี
5. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ถ.เพชรเกษม จ.ราชบุรี
6. จุดพักรถอู่ตะเภา ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท จ.ชัยนาท
7. อบต.ศิลาทิพย์ ถ.สระบุรี-หล่มสัก จ.ลพบุรี
8. อบต.วังหว้า ถ.สุขุมวิท จ.ระยอง
9. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี ถ.สุวรรณศร จ.สระบุรี
10. อบต.ศาลาลำดวน ถ.สุวรรณศร จ.สระแก้ว
11. สนง.เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ถ.มลิวรรณ จ.ขอนแก่น
12. รร.บ้านหนองไฮขามเปีย (บ้านหนองไฮ) ถ.มิตรภาพ จ.ขอนแก่น
13. อนุสาวรีย์มะเกลือใหม่ ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา
14. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
15. อบต.นาข่า ถ.มิตรภาพ จ.อุดรธานี
16. สนง.เทศบาลตำบลโคกสูง (โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง) ถ.นิตโย จ.อุดรธานี
17. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอตระการพืชผล ถ.อุบลราชธานี-เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
18. ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ถ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์
19. วัดชลธาราม ถ.สุราษฎร์-นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
20. สนง.เทศบาลคลองพนพัฒนา ถ.เพชรเกษม จ.กระบี่
21. ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยสงขลา ถ.นครศรีธรรมราช-อ.สทิงพระ จ.สงขลา
22. ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยปัตตานี ถ.หาดใหญ่-ปัตตานี จ.ปัตตานี