สมัครเลย! ธรรมศาสตร์ เปิดคอร์ส ป.โท เรียนฟรี ผ่านออนไลน์

สมัครเลย! ธรรมศาสตร์ เปิดคอร์ส ป.โท เรียนฟรี ผ่านออนไลน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือ SkillLane ผุดโครงการให้เรียนหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์สู่ทักษะแห่งอนาคต (TUXSA) ฟรี 1 คอร์ส ให้ 10,000 คนแรกที่ลงทะเบียน
โดย 8 คอร์ส Data Science ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
  • คอร์ส Python for Data Science ไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • คอร์ส Advanced Python for Data Science ไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูง
  • คอร์ส Business Intelligence ธุรกิจอัจฉริยะ
  • คอร์ส Data Mining Algorithms ขั้นตอนวิธีสำหรับเหมืองข้อมูล
  • คอร์ส Fundamental of Digital Transformation พื้นฐานของการแปรรูปแบบทางดิจิทัล
  • คอร์ส Business Case for Data Science กรณีทางธุรกิจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • คอร์ส Digital Leadership ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
  • คอร์ส Digital Organization Behavior พฤติกรรมองค์กรยุคดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.skilllane.com/academic/tuxsa/datascience

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://skl.website/2W8uIeZ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 63 ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันลงทะเบียน โดยจะมีอีเมลแจ้งให้ทราบ