ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติ 6 เดือน ประชาชนไม่ต้องห่วงลงทะเบียน

ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติ 6 เดือน ประชาชนไม่ต้องห่วงลงทะเบียน
ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติ 6 เดือน ประชาชนไม่ต้องห่วงลงทะเบียน

ออมสิน ขยายเวลาพักชำระหนี้ จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ช่วยประชาชนจากพิษโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงธนาคารออมสิน ในการให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารออมสิน ได้ขยายระยะเวลาพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน โดยไม่จำกัดยอดเงินต้นคงเหลือ ยกเว้นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs วงเงินกู้คงเหลือเพิ่มจากไม่เกิน 20 ล้านบาทเป็นไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลโดยอัตโนมัติทันทีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยลูกค้าไม่ต้องยื่นแสดงความจำนงที่ธนาคารออมสิน หรือลงทะเบียนแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ธนาคาร : http://bit.ly/GSBpr41

อ่านข่าวเกี่ยวกับธนาคารออมสิน