ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์! กปน. ลดค่าน้ำประปา 3% นาน 3 เดือน ให้ผู้ใช้น้ำทุกประเภท

ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์! กปน. ลดค่าน้ำประปา 3% นาน 3 เดือน ให้ผู้ใช้น้ำทุกประเภท

กปน. – เพจ การประปานครหลวง หรือ กปน. โพสต์ประกาศ ลดค่าน้ำประปา 3% เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 ซึ่ง กปน. จะให้ส่วนลดค่าน้ำประปากับผู้ใช้น้ำทุกราย 3% ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้

โดย กปน. จะแจ้งส่วนลดค่าน้ำประปา 3% ในใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีข้อความว่า “ส่วนลด (COVID-19)” ตามด้วยส่วนลดค่าน้ำประปาในเดือนนั้น

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทาง Line Official Account : @MWAthailand