เว็บไซต์ arthitmarket.com รวมร้านย่าน ม.รังสิต ช่วยผู้ประกอบการฝ่าโควิด

เว็บไซต์ arthitmarket.com รวมร้านย่าน ม.รังสิต ช่วยผู้ประกอบการฝ่าโควิด

ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับการจัดทำ เว็บไซต์ www.arthitmarket.com ว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม ที่ผ่านมา และขยายพื้นที่ในการระบาดเพิ่มมากขึ้น จนทำให้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปทั้งในการเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย ในที่สุดก็เข้าสู่การขอความร่วมมือให้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ขณะเดียวกัน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ถูกกำหนดให้เปิดบริการจำหน่ายสินค้าบางประเภท และตามมาด้วยการกำหนดเวลาเปิด~ปิดร้านค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าสร้างความกังวลใจและทำให้การซื้อขายสินค้าในตลาดเริ่มมีอาการสะดุดไม่เหมือนเดิม คือ ร้านค้าเริ่มขายสินค้าได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะผู้ซื้อไม่ได้ออกจากบ้านไปในสถานที่ที่เคยซื้อสินค้า วงจรของธุรกิจเริ่มสะดุดเริ่มมีปัญหา และปัญหาเหล่านี้ต้องมีทางออก และมหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะสถาบันการศึกษา พร้อมจะเดินไปพร้อมกับสังคม

ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

“ในโอกาสนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงระดมความร่วมมือจากคณาจารย์และทีมงานในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถค้าขายเดินหน้าต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ มาบริโภคในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยการจัดตั้งเว็บโซต์ www.arthitmarket.com เป็นศูนย์กลางการรวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ SME’s รายเล็กรายใหญ่ โดยแบ่งเป็น กลุ่มร้านอาหาร Street food ร้านอาหารดัง ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา และ Startup กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชนและกลุ่มสินค้าของผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ด้วยความตั้งใจในการช่วยเหลือร้านค้าและผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในวันข้างหน้า และอยากเห็นร้านค้าผู้ประกอบการกลับมามีชีวิต มีรายได้ใช้ในกิจการและเลี้ยงดูครอบครัว เราพร้อมเดินก้าวไปข้างหน้าแก้ไขปัญหาพัฒนาไปด้วยกันอย่างมั่นคง” ผศ.ดร.รุจาภา กล่าว

สำหรับร้านค้าที่สนใจสมัครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าในเว็บไซต์ www.arthitmarket.com สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่ Line@arthitmarket โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (096) 672-4461