สู้ภัยโควิด! อภัยภูเบศร หนุนยาสมุนไพร ให้โรงพยาบาลสนาม สตูล/เชียงใหม่

สู้ภัยโควิด! อภัยภูเบศร หนุนยาสมุนไพร ให้โรงพยาบาลสนาม สตูล/เชียงใหม่

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เปิดเผยว่า โรงพยาบาล และ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลาการทางการแพทย์ ที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วย และเตรียมพร้อมรับมือกับจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ในหลายจังหวัดได้จัดให้มีโรงพยาบาลสนาม และทีมเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม เช่น โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ โรงพยาบาลสตูล  จ.สตูล  ได้มีการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนอกจากความพร้อมในด้านการรักษาผู้ป่วยแล้ว ความพร้อมของสุขภาพบุคลากรก็เป็นสิ่งสำคัญ จึงได้จัดส่งยาสมุนไพรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่ามีศักยภาพในการเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อต้านไวรัสได้ และมีความปลอดภัย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจรแคปซูล เพื่อช่วยแก้ไข้ ตัวร้อน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพบว่าสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน และปรับภูมิคุ้มกันได้ รวมถึงยาอมแก้ไอมะขามป้อม ที่ช่วยบรรเทาอาการไอ ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจมีความชุ่มชื่น นับว่ามีประโยชน์ในการใช้เพื่อการป้องกันเมื่อมีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับทำความสะอาดและใช้ในระหว่างปฏิบัติภารกิจในโรงพยาบาลสนามดังกล่าว

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์

“ในภาวะวิกฤตโควิด-19 เราไม่มีทางที่จะทำวิจัยได้ทัน ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ หันมาคิดว่าเราต้องใช้หลักวิชาการและค้นหาสมุนไพรที่มีในประเทศมาใช้ การป้องกันนั้นนับว่ามีความจำเป็นในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และยังสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร เราจึงสนับสนุนตรงนี้” พญ.โศรยา กล่าว

ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวต่อว่า ตลอดเวลาที่เกิดวิกฤตดังกล่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ดำเนินการค้นหาและจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงบุคลาการของโรงพยาบาลโดยดึงศักยภาพที่เรามีมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมถึงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมียาสมุนไพรเป็นพื้นฐาน ในขณะที่เรายังไม่ได้ยาเฉพาะในการรักษาการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว นอกจากการดูแลตามหลัก Universal Precaution แล้วการเลือกใช้สมุนไพร ยังคงเป็นทางเลือกที่สามารถทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้