แจกฟรี! ผลมะขามป้อมแห้ง 2 ตัน อภัยภูเบศร หวังประชาชนมีภูมิคุ้มกัน สู้โควิด-19

แจกฟรี! ผลมะขามป้อมแห้ง 2 ตัน อภัยภูเบศร หวังให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน สู้โควิด-19

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ประเทศไทยจะพบผู้ติดเชื้อน้อยลง แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ เพราะสถานการณ์ในต่างประเทศยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประชาชนยังต้องดำเนินการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

และจากการค้นคว้าข้อมูลตลอดช่วงสถานการณ์ดังกล่าว พบว่าเมืองไทยมีความโชคดีที่ยังมียาสมุนไพร และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้ใช้ตำรับยา สมุนไพรมาก่อน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ระบุว่า หนึ่งในสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีความปลอดภัยสูง และมีศักยภาพเหมาะสมในการนำมาใช้ส่งเสริม ดูแลป้องกันสุขภาพคือ “มะขามป้อม” ซึ่งเป็นสมุนไพรที่วิตามินซีสูงแม้ผ่านความร้อนแล้ว มีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และล่าสุด มีการจำลองภาพสามมิติ พบว่า สาระสำคัญในมะขามป้อมสามารถจับกับขาโปรตีนของไวรัสโควิด-19 และตัวรับ ACE2 ซึ่งมีบทบาทการผ่านเข้าเซลล์ปอด และยังเข้าจับกับเชื้อในหลายตำแหน่งที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้

“แม้ว่าการติดเชื้อดูจะมีแนวโน้มยอดผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังประมาทไม่ได้ มีการวิจัยหนึ่งระบุว่า เพียงต้มมะขามป้อมกิน ก็สามารถช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาว หรือที่เรียกว่าเซลล์เพชฌฆาต โดดเด่นในการฆ่าเชื้อไวรัส และการกินเป็นอาหารก็ยังไม่พบความเป็นพิษ มีความปลอดภัยสูง เหมาะกับใช้ในสถานการณ์เช่นนี้  เราจึงเตรียมมะขามป้อมแจกให้ประชาชนที่ต้องการ ฟรี พร้อมแผ่นพับวิธีการกิน ซึ่งจำนวนที่แจกให้สามารถกินได้นาน 2 เดือน และคิดว่าตอนนั้นการระบาดในบ้านเราคงลดลงแล้ว” ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับผลมะขามป้อมแห้งเพื่อไปต้มดื่ม ส่งชื่อที่อยู่เข้ามาที่ เฟซบุ๊ก สมุนไพรอภัยภูเบศร และเฟซบุ๊ก อภัยภูเบศร เด ย์สปา หรือโทรศัพท์ (037) 217-127