ดีเดย์วันนี้! ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ ‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ ดอกเบี้ยถูก เดือนละ 10 บาท 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. – 30 ธ.ค. 63 ธ.ออมสิน ปล่อยกู้ ‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ ดอกเบี้ยถูก เดือนละ 10 บาท 

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ให้อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอสินเชื่อในโครงการ “สินเชื่อฉุกเฉิน” วงเงิน  1 หมื่นบาท ดอกเบี้ยเดือนละ 10 บาท ระยะเวลาผ่อนคืนนาน 2  ปี สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้

รายละเอียดของสินเชื่อ

– วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
– ไม่ต้องใช้หลักประกัน
– ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
– ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ (ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) 

คุณสมบัติผู้กู้
– มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
– สามารถติดต่อได้
– ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
– ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

 

ธนาคารออมสิน