ก.แรงงาน-ยุวกาชาด สภากาชาดฯ ร่วมจัดทำหน้ากากผ้า แจกให้ประชาชน 1 แสนชิ้น

ก.แรงงาน-ยุวกาชาด สภากาชาดฯ ร่วมจัดทำหน้ากากผ้า แจกให้ประชาชน 1 แสนชิ้น

หน้ากากผ้า – ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพื่อร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า แจกจ่ายให้แก่ประชาชน

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

โดยสภากาชาดไทยสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับทำหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น และมอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำไปดำเนินการตัดเย็บ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และ นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุมและรับมอบวัสดุดังกล่าว ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ที่มา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน